Informatie over de gevolgde richtlijnen en protocollen


PKN Protocol zingen in de kerk

Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen heeft de kerkenraad besloten om de PKN richtlijn te volgen en van de gemeentezang af te zien.

Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ is leidend voor deze oproep. De inzet van maximaal 5 voorzangers met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers blijft een alternatief. Met de gemeente zacht zingen raden wij af.

RIVM Richtlijnen

Het onderstaande protocol is woensdag 14 oktober voor het laatst geactualiseerd. De onderstreepte tekst is nieuw. De richtlijnen in dit protocol gelden in ieder geval tot en met week 46 (tot en met zondag 15 november).

Basisregels
Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend met maximaal 30 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

Let op: deze voorschriften kunnen worden bijgesteld. Het is van belang dat u de maatregelen vanuit de overheid blijft volgen. De richtlijnen van de Protestantse Kerk worden daar voortdurend op aangepast.