Vrouwenbijeenkomsten

Wij willen geen gewone Christelijke gemeente zijn. Eén van onze doelstellingen is:
Wij zijn een gemeente waarin de liefde tot elkaar en tot onze naaste centraal staat.
Een gemeente waarin niet ònze liefde de maatstaf is, maar waar Gods liefde
door ons heen, uitstraalt naar anderen toe.
Dus mede daarom komen wij samen, om te komen tot kennis van elkaar, maar ook om
gezamenlijk initiatieven te bespreken, maatschappelijke problemen aan te kaarten,
samen dingen te doen, creatief te zijn, elkaars hobby’s te delen etc etc.

Gezellig, ook omdat we gewoon graag bij elkaar zijn.

Vrouwenavond in Vijverzicht

Donderdag 25 juni 2020 gezellige avond

19.00—21.00 uur   

High Tea

Gepland

Donderdag 1 oktober 2020

Gezellig samenzijn

Gepland

Donderdag 26 november 2020

Workshop

Gepland

Donderdag 28 januari 2021

Spreker

Gepland

Donderdag 25 maart 2021

Workshop

Gepland

Donderdag 27 mei 2021

Bezoek Bijbelhuis Antwerpen