Jeugdcatechisatie

Als dooplid van onze gemeente mag je nog veel leren over de Heere en over de Here Jezus.
Er over leren betekent dat je steeds dichter bij Hem mag en kan komen.

Je ouders hebben beloofd dat zij de kinderen die gedoopt worden zullen onderwijzen en laten onderwijzen in het Woord.
De andere gemeenteleden waren getuigen van die doop en hebben diezelfde taak ook ontvangen.

Een deel van dat onderwijs wordt gegeven in de catechaties.

Jeugdcatechisaties

De Catechisaties beginnen op het moment dat je van de lagere school af bent.
Dat is echter geen wet van Meden en pPerzen.

Er kan van afgeweken worden.


Iedere woensdagavond om 19:00 uur in ons kerkgebouw (consistorie)


Je bent van harte welkom.