J E U G D A C T I V I T E I T E N

Jeugdactiviteit 7 november 2020

En het wordt pas echt leuk als er zoveel mogelijk jongeren ook echt komen.

Geef je dus op, je kan niet gemist worden!


Op 7 november om 14:00 uur voor de jeugd vanaf groep 3 tot en met groep 8. En dit hoef je echt niet met een schaartje te knippen.

Wat gaan we doen:

In groepen verdeeld gaan we raadsels oplossen en opdrachten uitvoeren.


Die avond is er een activiteit gepland voor de jeugd vanaf de middelbare school. Maar wanneer behoor je nu nog tot deze doelgroep?
Als je nog een jongere bent, die thuis bij je ouders woont, dan behoor je tot de doelgroep.

Dan krijgen we een gezelschap met daarin jongeren die ervaren mogen, allemaal belangrijk te zijn.

De ouderen in de ogen van de jongeren (als een soort voorbeeldfuctie),
en de jongere in de ogen van de wat ouderen (ook die horen er al bij).

In groepen verdeeld kijken we of we een spel kunnen spelen, waarbij de inbreng van iedereen van het allergrootste belang is.


Natuurlijk is er ruimte om lekker te kletsen over onderwerpen die voor jullie op dat moment van belang zijn.


Waarom is het dan zo belangrijk dat nu juist jij die middag of die avond aanwezig bent?

Dat komt omdat je belangrijk bent. Binnen onze gemeente neem jij je eigen plekje in.
Dat is niet zo maar een plekje. Dat is een belangrijk plekje. Als jij dat plekje niet inneemt, dan is er leegte.
Met leegte kun je niet zoveel. Alleen vullen, maar dat moet jij dus doen.
Als jij je plekje hebt gevuld, dan betekent dat, dat je met anderen kunt praten. Dat anderen jou zien.
Dat je je zelf laat zien. Dat anderen jou kunnen leren kennen. Dat jij anderen leert kennen.
Dat je van anderen kunt leren en, ook heel belangrijk, dat anderen van jou kunnen leren.
Dat betekent ook dat God ziet dat je je plaatsje inneemt. Dat je daarbij een voorbeeld bent voor anderen.
God laat jou niet in de kou staan. De Heere is er altijd bij.

Nu vragen wij aan jou om er ook te zijn.
Zie je dat jouw aanwezigheid wederkerig is? Dan werkt het twee kanten op.

Die kans wil je toch niet laten liggen?

Welkom