Jeugdcatechisatie

In de Bijbel roept God ouders op hun kinderen Zijn grote daden te vertellen.
In Deuteronomium 6 : 5 - 7 staat: ‘U zult de Heere, onze God, liefhebben met heel uw hart,
met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik uw heden gebied, moeten in uw hart zijn.
U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat,
als u neerligt en als u opstaat’.
Bij het ten doop houden van hun kind, zeggen ouders volmondig ‘ja’
op de vraag of zij het voornemen hebben om het kind in de Christelijke leer te (laten) onderwijzen.


Catechisatie is één van de manieren waarop de uitvoering van de toen gegeven belofte gestalte krijgt.
Een vreugdevolle, maar niet altijd even gemakkelijke opdracht.


De catechisaties starten in principe in september en gaan door tot ongeveer Pasen.

Ook in 2020 mogen we weer starten met de jeugdcatechisatie.

Deze lessen worden gegeven op woensdagavond van 19.00 uur - 19.45 uur.

De eerste avond is op woensdag 30 september 2020.

In de zaal achter in de Catharinakerk op het plein te Borssele (dus niet meer in Vijverzicht).


Kinderen: Je bent van harte welkom.

Ouders: U wordt van harte uitgenodigd uw kind te stimuleren deze lessen bij te wonen.