Bijbelkring

Om te groeien in het geloof, is het belangrijk om in de Bijbel te lezen en in en over de Bijbel te studeren.
Groei in kennis over onder meer wie God is, kennis over wat de Heere van ons vraagt en kennis over wat
Jezus voor ons heeft gedaan, maakt daar deel van uit.
Bijbellezen gaat niet over het gebruikelijke en veel voorkomende fenomeen van het lezen
na het eten thuis. Dat is een goed gebruik, mede wegens de kinderen en het feit dat je het
op die manier óók gezamenlijk doet.

Als u wilt echter groeien in het geloof, dan is meer nodig. Gelukkig heeft God mede daarvoor
de gemeente gegeven. Dan hoeft niemand het alleen te doen.

Tijdens de studie leer je uit de Bijbel. Daarmee komt de Heere Jezus voor u op de eerste plaats te staan.
En dat is waar het in ons Christelijk geloof om gaat.


De Bijbelstudie bestaat uit een aantal bijeenkomsten per jaar. We beginnen daarmee in september.

Wij hebben besloten om in het najaar 2020 voort te gaan met de Bijbelkring.

De nu ingeplande avonden zijn:

Dinsdag 22 september 2020 (verhandeling over het gebed)

Dinsdag 27 oktober 2020 (Bijbelstudie dinsdag 27 oktober 2020.pdf)

Dinsdag 17 november 2020

Dinsdag 15 december 2020


De avonden beginnen om 19:45 uur en worden gehouden in de Catharinakerk op het plein te Borssele.

Vanaf okotber hopen wij weer voort te gaan met het boekje "Elisa".

Als je er vragen over hebt, neemt dan contact met ons op.


De geschiedenis van onze kerk is belangrijk. Met kennis over die geschiedenis is de plaats van de kerk in onze samenleving makkelijker te plaatsen. Met die kennis weet je waarom onze kerk is, zoals die is. Het kan er tevens toe bijdragen dat de kennis over de Heere en de kennis over Jezus Christus wordt vergroot. Het kan er toe bijdragen dat je nog meer naar de Heere trekt dan dat al het geval was. Daarom is er iets te lezen over de kerkgeschiedenis. Het is een soort groeidocument, waarbij telkens meer te lezen is over de kerkgeschiedenis van de Algemene Christelijke kerk.