Onze jaarlijkse Gemeentedag

Volgende gemeentedag    20 juni 2020   

Noteer hem vast in uw agenda!!

Zoals u ziet zijn de foto's van de site gehaald, dit i.v.m. de wet op de privacy.
Uiteraard zijn alle foto's beschikbaar. Mocht u het op prijs stellen zelf de foto's in u bezit te krijgen, stuur dan een mail naar het mailadres wat u vindt onder het kopje "contact".

Jos Wullschleger

Op 23 juni 2018 hadden we als gemeente weer onze jaarlijkse BBQ. Deze keer waren we te gast bij Leo en Corinne Zandee. De foto's spreken voor zich! Een evenement waar iedereen jaarlijks naar uitkijkt!! Naast het gezellig samen eten heeft het vooral een samenbindende factor waar we met elkaar bijzonder dankbaar voor zijn!
15 juni 2019
Alweer de 3e BBQ van onze gemeente in wording.
Dit keer was opnieuw het "buitenverblijf" van Leo en Corinne "the place to be"!!
De verzorging van de BBQ (vlees e.d.) was weer uitstekend verzorgd door Jacco, die daar elk jaar weer een feestje van weet te maken! Maar vooral de onderlinge band en saamhorigheid was goed te merken! En of het nu ging om een "social talk" of voor een ander om een serieus inhoudelijk gesprek, we wisten elkaar te vinden! En dat is/was prachtig!! Zo mogen we gemeente zijn, in woord en daad!