Welkom op de website van onze gemeente
Wij zijn een nog jonge gemeente, (nog) niet groot, maar wel samen de gemeente van onze Heere Jezus Christus.

Iedere zondag hopen wij samen te komen rondom het geopende Woord, in de Catharinakerk op het plein te Borssele.

U bent daar ook van harte welkom.

Op deze website vindt u van alles over onze gemeente, echter wij houden zo veel als mogelijk rekening met de AVG.
Wilt u nog meer weten, neem dan vrijmoedig, doch vrijblijvend, contact met ons op.

Tekst van de week

En Hij (red: Jezus) zei tegen hen (red: discipelen): Bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat, hem niet kan verontreinigen?
19. Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd.
20. En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens.
21. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord,
22. diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid;
23. al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.
Markus 7: 18 - 23

Week 25 (21-6-2021)

Tekst van de week (Home)
Contactgegevens (Contact)


Week 24 (14-6-2021)

Tekst van de week (Home)

Week 23 (7-6-2021)

Tekst van de week (Home)
Kerkdiensten (Kerkdiensten)
Nieuwsbrief juni 2021 (Nieuws)

Week 22 (31-5-2021)

Tekst van de week (Home)
Kinderactiviteit (Activiteiten)
Pinksterviering (Activiteiten)